ciasteczka Portal Dzień Dobry Brodnica w celu świadczenia usług lepszej jakości wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies).
Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dzień Dobry Brodnica

Day of Street IV16.03

adres Brodnicki Dom Kultury
data i godzina 16.03, sobota, godz.
adres -

Witamy Street dancerów z całego kraju, startujemy 16 marca!!! 


Po chwilowych perturbacjach mamy już nowy termin i nadzieję, że tym razem nikt i nic nie stanie nam na przeszkodzie. 


Spotykamy się po raz czwarty, by wyłonić zwycięzców w poszczególnych konkurencjach tanecznych i kategoriach wiekowych, skonfrontować umiejętności taneczne „streetdancerów” z całej Polski i popularyzować taniec uliczny!


JUDGES:
SHINEY Đ? Hoàng Vi?t Bboy Vento Maciej Wentowski


MC:
Wojtek WoCo Krawczuk


DJ:
DJVolcano Paweł Hołda 


KOORDYNATOR TURNIEJU: 
Maciej Zayda Zajda


KATEGORIE TANECZNE:
Kategoria ALL STYLE jest tu traktowana jako każdy styl street dance’owy (hip-hop dance, locking, popping, breaking). 
ALL STYLE 1 VS 1 (do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15) – battle, muzyka organizatora.
ALL STYLES 3 VS 3 (do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15) – battle, muzyka organizatora. 
ALL STYLE SHOWCASE (OPEN) – ALL STYLE jest tu traktowane jako każdy styl street dance’owy: hip-hop dance, locking, popping, breaking. Prezentacje do muzyki własnej. Czas trwania do 3 min.


BREAKING 1 VS 1 (FRESH, MEDIUM i PRO) – prezentacje w kołach (czas określa jury), battle 1 vs 1, muzyka organizatora.
Kategoria BREAKING 1 VS 1 podzielona jest na kategorie dot. poziomu i doświadczenia tanecznego. Prosimy o zaznaczenie tego w zgłoszeniu.
1. doświadczenie taneczne do dwóch lat (FRESH)
2. doświadczenie taneczne pow.  dwóch lat do 4 lat (MEDIUM)
3. doświadczenie taneczne pow.  czterech lat (PRO) 


LOCKING 1 VS 1 (OPEN) – koła, battle, muzyka organizatora (W przypadku większej ilości zgłoszeń podział na 3 kategorie wiekowe: do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15),


POPPING 1 VS 1 (OPEN) – koła, battle, muzyka organizatora (W przypadku większej ilości zgłoszeń podział na 3 kategorie wiekowe: do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15). 


!!!UWAGA!!! 
Wymiary parkietu: 7 x 6 metrów (+/- 1,5 metra na szerokość)
W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń w danej kategorii wiekowej, Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych.
O przynależności grupy do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika.


WARUNKI UCZESTNICTWA:
W kategorii ALL STYLES SHOWCASE OPEN – warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia, z potwierdzeniem wpłaty, na adres: day.of.street@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 13 MARCA 2019 (zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko/ nazwę ekipy, wiek oraz kategorię)
W kategorii: LOCKIN, POPPING, BREAKING, ALL STYLES 1VS1 / 
3 VS 3 – warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia, z potwierdzeniem wpłaty, na adres: day.of.street@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie do 13 MARCA 2019, jak również istnieje możliwość zgłoszenia i zapłacenia na miejscu.


OPŁATY STARTOWE:
Wszystkie style w kategorii 1 vs 1: 20 zł/os. + 10 zł za każdą kolejną kategorię.
Kategoria 3 vs 3: 60 zł/3 os.
Kategoria ALL STYLES SHOWCASE: 100 zł od ekipy.


NR KONTA: 09 1020 5024 0000 1802 0010 1022, z adnotacją za jaką kategorię, styl i liczbę osób wniesiona jest opłata.


RAMOWY PROGRAM TURNIEJU:
7:00 – otwarcie Brodnickiego Domu Kultury,
8.00-10.00 – rejestracja uczestników, próby parkietu,
10:00 – rozpoczęcie Turnieju,
15:00-15:30 – przerwa obiadowa
15:30 – ciąg dalszy Turnieju.


UWAGI KOŃCOWE:
1. Proszę zaznaczyć na KARCIE ZGŁOSZENIA, jeśli za opłatę startową potrzebna jest faktura VAT! 
2. O rezygnacji z udziału w DAY OF STREET 4 – DANCE BATTLE & SHOW należy powiadomić telefonicznie lub e-mailem, najpóźniej do 28 LUTEGO 2019 – Organizator zapewnia wówczas zwrot 50% wpłaconej kwoty. Jeżeli informacja o rezygnacji wpłynie po wyznaczonym terminie, Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów.
4. Każdy Uczestnik występujący w DAY OF STREET 4 – DANCE BATTLE & SHOW zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości).
5. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji delegującej
6. Przy zgłoszeniu proszę podać dokładny czas prezentacji!!
7. Uczestnicy ubezpieczają się na koszt własny lub instytucji delegującej.
8. O sprawach spornych lub nieujętych w REGULAMINIE DAY OF STREET 4 – DANCE BATTLE & SHOW rozstrzyga Organizator.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia niezbędnych korekt Programu DAY OF STREET 4 – DANCE BATTLE & SHOW. Decyzje Organizatora są nieodwołalne.
10. Podczas DAY OF STREET 4 – DANCE BATTLE & SHOW Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników.
11. Każdy uczestnik przy rejestracji jest zobowiązany do podpisania deklaracji RODO.


ORGANIZATOR: Street Artists
WSPÓŁORGANIZATOR: BDK – Brodnicki Dom Kultury
NAGRODY: Dla finalistów we wszystkich kategoriach za zajęcie I, II, III miejsca –  medale, dyplomy, nagrody rzeczowe.

 

źródło: BDKMAPA DOJAZDU: