ciasteczka Portal Dzień Dobry Brodnica w celu świadczenia usług lepszej jakości wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies).
Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
  Reklama  Patronat Medialny  Logo portalu  | Niedziela, 31 maja 2020r. Imieniny: Anieli, Petroneli

Dzień Dobry Brodnicadodaj news

Nasze miasto

Ziemia michałowska, stała się własnością zakonu krzyżackiego w 1303 r. (Krzyżacy otrzymali ziemię w zastaw za uzyskaną pożyczkę o księcia kujawskiego Leszka, wykupili je w 1317 r. od książąt kujawskich). Brodnica prawa miejskie uzyskała na prawach chełmińskich. Pierwszy zapis dotyczący miasta Brodnica pochodzi z 1298 r. z datą 29 IX kronikarz krzyżacki Piotr z Dusberga zanotował, iż 140 Litwinów zaatakowało Brodnicę. Pierwsza wzmianka dotycząca budowy kościoła św. Katarzyny pochodzi 1310 r. W 1317 r. pierwsza zmianka jako "civitas" - a więc miasto, lokowane na prawie niemieckim. W 1320 roku rozpoczęto budowę podwójnego pasa nurów otaczających miasto, realizacja zakończona w 1370 r. wraz z budową bram: Mazurskiej i Chełmińskiej (Kamiennej). Prawdopodobnie w 1305 r. rozpoczęto budowę zamku, a pierwsza faza budowy została zakończona około 1339 r. Trzy dni przed Małgorzatą (tj. 13 lipca) 1388 r. obfite opady deszczu na obszarze Prus sprawiły, że na skutek powodzi m. in. w Brodnicy zniszczone zostały młyny. Około 1343 r. powołana została rada miejska oraz burmistrz. W 1380 r. zbudowano szpital i kościół św. Ducha w pobliżu bramy Grudziądzkiej. Pod koniec wieku ratusz, częściowo rozebrany w 1868, pozostałości przy trójkątnym rynku zachowały się do dziś. Brodnica wraz z Prusami Królewskimi weszła w skład Polski w 1466 r. W latach 1553 i 1661 miasto zostało zniszczone podczas pożarów. Jednym z najsławniejszych mieszkańców Brodnicy była księżniczka Anna Wazówna siostra króla polskiego Zygmunta III Wazy, która była starościną brodnicką od 1605 r. do śmierci. Od 1772 r. Brodnica leżała w granicach Prus, a w latach 1806 - 1815 należała do Księstwa Warszawskiego, następnie ponownie do Prus i od 1817 r. Prus Zachodnich. 1920 na mocy traktatu wersalskiego Brodnica powróciła do Polski. 1920 r. a dokładnie 15 sierpnia w wyniku kontrofensywy wosk bolszewickich Brodnica zostaje zdobyta. 18 sierpnia dochodzi do bitwy pod Brodnicą, w wyniku której miasto zostaje wyzwolone dzięki poświęceniu żołnierzy wielkopolskich i pomorskich dowodzonych przez płk. Witolda Aleksandrowicza i rtm. Ignacego Mielżyńskiego. W XX-leci u międzywojennym Brodnica stała się miastem garnizonowym, gdzie stacjonował 67 Pułk Piechoty. W pierwszych dniach września 1939 r. Brodnica znalazła się pod okupacją niemiecką, miesiąc później miasto wraz z całym powiatem zostały wcielone do rzeszy. Lucyna Langer szacuje, iż w latach 39-45 Niemcy zamordowali ok. 650 mieszkańców powiatu brodnickiego w czym 1/5 ofiar miała pochodzić z miasta. Najwięcej ofiar pochłonęła akcja politycznego oczyszczania terytorium prowadzona jesienią 1939 r. Niemcy wówczas aresztowali ok. 500 mieszkańców. Większość z nich rozstrzelano w lesie koło majątku Birkenek (Brzezinki w gminie Zbiczno). 23 stycznia 1945 r. okupację niemiecką zakończyła ofensywa Armii Czerwonej. W pierwszych miesiącach 1945 r. miasto stało się siedzibą 2 Frontu Białoruskiego dowodzonego przez marsz. Konstantego Rokossowskiego. Wiosną 1945 z miasta i powiatu aresztowano, a następnie deportowano do łagrów 700 osób w tym licznych Polaków zmuszonych do podpisania volkslisty oraz zatrzymania przez NKWD.