ciasteczka Portal Dzień Dobry Brodnica w celu świadczenia usług lepszej jakości wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies).
Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
  Reklama  Patronat Medialny  Logo portalu  | Sobota, 28 marca 2020r. Imieniny: Anieli, Sykstusa

Dzień Dobry Brodnicadodaj news

Gmina Brodnica: wysokość opłaty za śmieci od 1 kwietnia 2020 r.

wyświetleń: 627618 lutego, 12:36 | źródło: UG Brodnica

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) Wójt Gminy Brodnica zawiadamia, że Rada Gminy Brodnica w dniu 31 stycznia 2020r. podjęła uchwałę Nr XIII/112/20 zmieniającą uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020r. poz.718)

 

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Brodnica przekazuje informację o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2020r., która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

 

Metoda zbierania odpadów

Stawka za osobę na miesiąc

Stawka na osobę za kwartał

Selektywnie

15,00

45,00

Nieselektywnie

45,00

135,00

 

Pierwszą opłatę w zmienionej wysokości należy uiścić do 15 lipca 2020r. za II kwartał 2020r.

 

Opłatę należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Brodnica lub na rachunek bankowy nr: 13 2030 0045 1110  0000 0202 2030

 

 

 

Przy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest zobowiązany do składania nowej deklaracji. 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/113/20 Rady Gminy Brodnica z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020r. poz 719), opłatę uiszcza się bez wezwania raz na kwartał w wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach za I kwartał do 15 kwietnia, za II kwartał do 15 lipca, za III kwartał do 15 października, za IV kwartał do 15 stycznia, opłatę uiszcza się z dołu.

 

POUCZENIE

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).

 

 

Tagi:

Podziel się z innymi:

Komentarze

0
Obserwator, 18 lutego, 15:38
W gminie Jabłonowo Pom.już jest 19zł od osób za segregowane.