ciasteczka Portal Dzień Dobry Brodnica w celu świadczenia usług lepszej jakości wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies).
Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
  Reklama  Patronat Medialny  Logo portalu  | Sobota, 6 czerwca 2020r. Imieniny: Pauliny, Laury

Dzień Dobry Brodnicadodaj news

Śmieci w Brodnicy w górę do 25 zł i 50 zł od osoby!

27 listopada, 16:28 | źródło: własne/Rada Miejska

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej radni będą się zajmować projektem uchwały, która została wycofana z listopadowej sesji a mianowicie chodzi o wzrost odpłatności za wywóz odpadów komunalnych.

 

 

Jak informowaliśmy w poprzednim artykule "Za śmieci zapłacimy 29 zł lub 58 zł od nowego roku" projekt uchwały został ściągnięty z obrad listopadowej sesji. Radni Miejscy zajmą się tym tematem, na grudniowej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 12 grudnia o godz. 12:00 w sali 202 Urzędu Miejskiego. 

 

Co zmieniło się w tym projekcie uchwały? /PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁY/

Stawki cen zostały zmniejszone: segregowane odpady 25 zł od osoby, nie segregowane 50 zł od osoby. Jak czytamy:

„1. Ustala się podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość”.

 

Część uzasadnienia podanego w projekcie uchwały

W myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

 

 

 

Obecnie nastąpiła kumulacja wielu czynników powodujących zwiększenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Do powyższych zaliczymy: wzrost opłaty za składowanie odpadów komunalnych, wzrost ceny za zagospodarowanie frakcji "nadsitowej", wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen paliw i energii. Ponadto ponoszone koszty związane z dostosowaniem instalacji do nowych przepisów (m.in. zabezpieczenia roszczeń, monitoringu wizyjnego czy nowych przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej).

 

Dla przykładu można przedstawić sytuację opłaty za korzystanie ze środowiska, tzw. opłaty marszałkowskiej. Jej stawka dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01 w 2020 r. będzie wynosić 270 zł za tonę zdeponowanego na składowisku odpadu. Dla porównania - w 2017 r. stawka ta wynosiła 120,76 zł. W kolejnych latach przybrała wartość odpowiednio 140 zł i 170 zł, aby osiągnąć poziom 270 zł w roku 2020.

 

Ile płacimy aktualnie?

Aktualnie w Brodnicy od 1 lutego 2017 r. płacimy za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 13,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny

- 23,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów

 

 

 

Przeczytaj także:

 

 

 

 

  Za śmieci zapłacimy 29 zł lub 58 zł od nowego roku


 

 

 

 

  Jak poprawnie segregować śmieci?

 

 

Tagi:

Komentarze

6
Wojciech , 28 listopada, 16:37
Jak się nie udało walnąć podwyżki za śmieci na poziomie 29 zł od osoby bo zrobiła się za duża chryja to zróbmy sobie podwyżkę 25 zł. Normalnie dziecinada w pełni. Ja mam tylko dwa pytania do burmistrza i radnych. Dlaczego przez lata nie stworzyliście RIPOKU w Brodnicy i teraz jesteście tylko i wyłącznie na łasce i niełasce RIPOKU w Lipnie i pozostałych co powoduje głównie te podwyżki? Drugie pytanie, dlaczego nie podajecie nadal szczegółowych wyliczeń owej podwyżki tylko lejecie wodę typu wzrosły: "koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi" - to napiszcie dokładnie kwoty i pokażcie te wyliczenia.
2
MIEJSKI BIEDAK, 05 stycznia, 14:35
Kogo stać na tak wysoką opłatę? 100zł za czteroosobową rodzinę? A skąd mam wziąć dodatkowe środki ? To jeszcze raz tyle, ile było! To jest skandal!

Podziel się z innymi: