ciasteczka Portal Dzień Dobry Brodnica w celu świadczenia usług lepszej jakości wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies).
Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dzień Dobry Brodnica

VII Sesja Rady Miejskiej

wyświetleń: 145623 maja, 10:43 | źródło: UM Brodnica

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz 506) zwołuje VII Sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 1.4.2019 r. do 22.5.2019 r. oraz informacji o przetargach za okres od 29.3.2019 r. do 22.5.2019 r. 

6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy za rok 2018.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Miasta Brodnica.

8. Informacja dot. stopnia wykonania w latach 2015-2018 kierunków działać Burmistrza Brodnicy na lata 2014-2018.

9. Sprawozdanie Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2018.

10. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej - przewodniczący komisji.

11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

 

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

  1. rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Brodnicy za 2018 r. oraz udzielenie z tego tytułu Burmistrzowi Brodnicy wotum zaufania,
  2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Brodnicy za 2018,
  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2018, sprawozdanie Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Brodnicy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacjami o stanie mienia Miasta,
  • podjęcie uchwały,

 

3. udzielenie Burmistrzowi Brodnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2018:

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2018,
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brodnicy za 2018 rok,
  • podjęcie uchwały,

 

4. określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,

5. sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mostowej w Brodnicy,

6. nabycia nieruchomości zajętej pod drogę - ul. Słoneczna w Brodnicy,

7. aktualności Studium uwarunkowania planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy,

8. ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego przy ul. Generała Stanisława Maczka w Brodnicy.

 

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Sprawy różne.

15 Zamknięcie VII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Artur Dombrowski

 

 

Podziel się z innymi:

Komentarze

Dodaj Komentarz

Użytkowniku, zapamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za zamieszczane treści na portalu Dzień Dobry Brodnica. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją naszego REGULAMINU. A jeżeli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas redakcja@ddbrodnica.pl lub użyj przycisku zgłoś komentarz!