ciasteczka Portal Dzień Dobry Brodnica w celu świadczenia usług lepszej jakości wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies).
Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dzień Dobry Brodnica

Nieodpłatna pomoc prawna - nowe zasady

wyświetleń: 235928 grudnia, 16:02 | źródło: Starostwo Powiatowe

Od 1 stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie poza kolejnością. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem 56/49-50-800.

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać będzie osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, zobowiązana będzie do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brodnickiego:

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku udzielana będzie w trzech punktach:

1. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18, w którym nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku - w godz. od 8.00 do 12.00.

 

2. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 12 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, organizacji pozarządowej - Zaborskie Towarzystwo Naukowe.  Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci, radcowie prawni oraz osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, według harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku - w godz. od 13.00 do 17.00.

 

3. Punkt usytuowany w lokalu biurowym nr 16 znajdującym się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie przy ul. Głównej 28, zgodnie z zawartym, na podstawie  art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, porozumieniem z Burmistrzem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, w którym wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało, wyłonionej w otwartym konkursie ofert, organizacji pozarządowej – Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będą adwokaci, radcowie prawni oraz osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, według harmonogramu:

- w poniedziałki i wtorki - w godz. od 9.00 do 13.00

- we środy, czwartki i piątki - w godz. od. 13.00 do 17.00.

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty nie będą czynne.

 

 

Podziel się z innymi:

Komentarze

Dodaj komentarz