ciasteczka Portal Dzień Dobry Brodnica w celu świadczenia usług lepszej jakości wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies).
Są one używane w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika.
  Reklama  Patronat Medialny  Logo portalu  | Wtorek, 4 sierpnia 2020r. Imieniny: Dominika, Protazego

Dzień Dobry Brodnicadodaj news

III Sesja Rady Miasta

19 grudnia, 14:38 | źródło: własne

Trwa trzecia sesja Rady Miasta a co w niej:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 28.11.2018 r. do 04.12.2018 r. oraz informacji o przetargach za okres od 20.11.2018 r. do 04.12.2018 r.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017-2018. 

7. Raport Monitoringowy z wdrażania w latach 2016-2017 Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016-2022. 

8. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnica na lata 2019-2029,

  2. uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2019,

  3. uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,

  4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

  5. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

  6. określenia wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków jej udzielania.

  7. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

  8. w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na rok 2019,

  9. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy.

 

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie III sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

 

 

Tagi:

Komentarze

Podziel się z innymi: